ENSAYOS Y ARTÍCULOS ACADÉMICOS

X. Casals “La extrema derecha europea: una tendencia ascendente”, en S. Aguilar (ed), Anuari del Conflicte Social 2011 (abril 2012), editat per l’equip estable de l’Observatori del Conflicte Social, pp. 389-401. ISSN: 2014-6760

X. Casals, “Per què la Plataforma per Catalunya ha sorgit a Vic?”, L’Avenç, 375  (enero 2012), pp. 26-33.

X. Casals, coordinació del dossier “Xenofòbia, populisme i extrema dreta a Europa” L’Espill, 38 (tardor 2011) i autoria dels textos “La dreta populista i els camins que duen a Utoya”, pp. 59-64 ; i “La nova dreta populista i l”enigma espanyol’”, pp. 82-91. ISSN: 0210-587 X

 X. Casals, “Primo de Rivera, l’architetto del franchismo”, Passato e Presente, 82 (gener-abril 2011), pp. 39-65. ISSN: 1120-0650

X. Casals, “¿Existió una ‘estrategia de la tensión’ en España?”, Historia del presente, 14, 2009/II 2ª época, pp. 25-38, ISSN: 1579-8135.

X. Casals, “La renovación de la ultraderecha española: una historia generacional (1966-2008)”, Historia y Política, 22 (julio-diciembre 2009), pp. 233-258. ISSN: 1575-0361

wp274 

LA PLATAFORMA PER CATALUNYA. LA ECLOSIÓN DE UN NACIONAL-POPULISMO CATALÁN (2003-2009)´

X. Casals, “1957: el golpe contra Franco que sólo existió en los rumores”, Ayer 72/2008 (4): pp. 241-271. ISSN:1137-2227

X. Casals, “Franco ‘el africano’”, Journal of Spanish Cultural Studies, Vol. 7, nº 3 (novembre 2006), pp. 207-224.ISSN: 1463-6204

J. M. Casals; X. Casals, “La historia en el quiosco: ¿una ‘revolución silenciosa’?”, Ayer, 54/2004 (2 ), pp. 349-365. ISSN:1137-2227. Vegeu una versió actualitzada del texte en català a “La història al quiosc: una ‘revolució silenciosa’?”, Recerca i divulgació: el paper dels centres d’estudis i de les universitats, II Espai Despuig (12/XI/2005), Solsona, Institut Ramon Muntaner, Calaceit, pp. 35-49. ISBN: 84-87580-30-0

X. Casals, “L’ultradestra spagnola (1975-2004): la lenta omologazione con l’Europa”, Trasgressioni, 39 (maig-desembre 2004), pp. 51-69. ISSN: 0394-1418

X. Casals, Europa: una nova extrema dreta. Fundació Rafael Campalans, Barcelona, 2001, 26 pp. col. Papers de la Fundació, n. 126. ISSN: 1138-4514

X. Casals, “La ultraderecha española: una presencia ausente (1975-1999)”, Historia y política, 3 (2000/1), pp. 147-172. ISSN: 1575-0361

X. Casals, “Neofeixisme a Espanya: l’invenció d’una tradició (1975-1982)”, Afers, 25 (1996), pp. 639-649. ISSN: 0213-1471.

J. M. Casals, X. Casals, “Bibliografia històrica de Barcelona. Publicacions dels anys 1991-1992”, Barcelona. Quaderns d’Història, 1 (primer semestre 1995), pp. 119-144. ISSN: 1135-3058

X. Casals, “’Boixos’ i ‘brigadistes’: una lectura ideològica”, L’Avenç, 211 (febrero 1997), pp. 52-55. ISSN: 0210-0150.

X. Casals, “El neonazismo español reivindica a Baroja: ‘Comunistas, judíos y demás ralea'”, Quimera, 125-126 (1994), pp.12-18. ISSN: 0211-3325

X. Casals, “Extrema dreta a Espanya (1982-199…): el llarg camí de la renovació”, L’Avenç, 186 (novembre 1994), pp. 44-51. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “França: el maig ‘blanc’ desconegut”. L’Avenç, 176 (desembre 1993), pp.8-17. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “‘Operació Nikolai’: Innovació o confirmació”, L’Avenç, 166 (gener 1993), pp.38-45. ISSB: 0210.0150

X. Casals, “Money, money, money”, L’Avenç, 165 (desembre 1992), p. 6. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “L’ombra de Vichy és allargada”, L’Avenç, 158 (abril 1992), pp.8-9. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “Sendero Luminoso: entre el fonamentalisme i el narcotràfic”, L’Avenç, 155 (gener 1992), pp. 10-15. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “Alemanya: el passat que no vol passar”, L’Avenç 155 (gener 1992), p. 6. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “23-F: l’enigma de l’elefant deu anys desprès”. L’Avenç, 153 (novembre 1991), pp.14-20. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “El PENS i l’extrema dreta a Catalunya, 1970-1974”. L’Avenç, 147 (abril 1991), pp.20-27. ISSN: 0210.0150

X. Casals, “Contra mitofília i mitofòbia, mitocidi”. L’Avenç, 135 (març 1990), pp. 38-41. ISSN: 0210.0150

Los comentarios están cerrados.